Beslutsfattande

 

 

 

 

Beslutsfattande - Köp & Sälj Beslut

Här kommer vi att utveckla ett läromedel. Läromedlet kommer att bestå av en laboration & beslutsstöd där man kan välja marknader och branscher att satsa på. Läromedlet kan användas i kurser som internationell handel, ekonomi och samhällsvetenskaplig spets och fördjupning. 

Du skall agera finansminister och välja ekonomiskt & politiskt medel för att uppnå den ekonomiska politikens mål. Kunskaper om ekonomiska konjunkturer och Behavioral finance väger tungt.

Du skall också välja den bästa marknaden för att tjäna pengar genom att studera makroekonomiska data vilket är den bästa metoden för att uppnå vinster på lång sikt. Du skall köpa aktier billigt och sälja dyrt och inte tvärtom som många småsparare gör.

Läromedlet  lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem och analysera risker. Du lär dig att arbeta med olika slags besluts- och riskproblem. Vetenskapliga metoder och resultat kan användas för att fatta beslut och bedöma risker, samtidigt som datorprogram i snabb takt utvecklas för att hantera komplicerade problem.

Kapitalförvaltning handlar främst om att undvika förluster genom att kunna bedömma fenomenet risk.

 

 

Psykologiskola

Makroskola

Strategiskola

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

Ung Företagsamhet Länk

Ekonomifakta Länk

Utbildning ger starkare sparare  - Fondbolagens Förening Länk

Utkast Layout